Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Warning: Division by zero in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 147

Warning: Division by zero in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 148

Warning: Division by zero in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 149

Warning: Division by zero in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 150

Warning: Division by zero in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 159

HTML və CSS

İnternet-texnologiyalar

HTML və CSS

Kursun adı: HTML və CSS »Kursa yazıl
Aylar: 0
Həftəlik dərs sayı: 3;6;
Müəllim: Bakı Elmi Tədris Mərkəzi
Kursun qiyməti: 200 AZN (aylıq - 0 AZN) Kursa yazıl
Fərdi qiymət: 600 AZN (aylıq - 0 AZN)
Minimum tələbə limiti: 3
Maksimum tələbə limiti: 10
Kursa yazıl
Giriş
 • XML, HTML, XHTML haqqında ümumi məlumat.
 • Web server, web sayt, web səhifə nədir? 
 • HTML-i yaratmaq üçün istifadə edilən proqramlar (Notepad++, EmEditor)
 • HTML dili haqqında. Sənədin strukturu.
 • nə üçün lazımdır
 • Teq nədir? HTML sənəddə teqlərin quruluşu.
 • Mətnin formatlanması. Block və inline elementlər.
 • Şərhlərin istifadəsi

Link və Şəkillər
 • Ünvanların yerləşməsi mexanizmi. Bu mexanizmlərin HTML-də tətbiqi.
 • A teqi və onun atributları vasitəsi ilə linklərin yaradılması. Linklərin tipləri.
 • Şəkillərin web səhifə-də yerləşdirilməsi. Şəkil fayllarının tipləri. IMG elementi və onun atributları.

Siyahı və Cədvəllər
 • Siyahıların köməkliyi ilə web səhifə-də məlumatların strukturlaşması. Siyahı tipləri.
 • HTML 4-də cədvəllərin üstünlükləri. Digər versiyalarla fərq.
 • Cədvələ və onun xanalarına ölçü verilməsi qaydaları. Xanaların birləşməsi. Cədvəllərlə işləyərkən olan tipik səhvlər.
 • Cədvəllərin istifadə edilməsi. Cədvəllərin köməkliyi ilə web səhifə-nin maketinin qurulması. Cədvəl kodlaşdırılması.
 • İç-içə (daxili) cədvəllərin istifadə edilməsi. 
 • web səhifə-də cədvəllərin istifadə edilməsi nümunələri.

Freym və Formlar
 • Formalar nə üçün lazımdır. Forma elementləri.
 • Formadan məlumat göndərmək üçün istifadə ediləm metodlar.
 • Forma ilə anketlər düzəldərkən cədvəl tiplərinin istifadə edilməsi.
 • Brauzerin pəncərəsinin freymlərə bölünməsi. HTML-də freymin yazılması. Freymlərin yazılması logikası.
 • Freymlərdə olan tipik səhvlər.

Kaskadlı Stillərin Cədvəli (CSS)
 • CSS-in məqsədi. web səhifə-yə stilin əlavə edilməsi. CSS Level 2 və Level 2.1 spesifikasiyası. Xüsusiyyətləri, Brauzer dəstəkləmələri.
 • CSS: Əsas anlayış və təyinatlar. Stillər-in qramatikası.
 • Stil və klasların yaradılması.Kaskadlaşdırma və qruplaşdırmanın prinsipləri.
 • Stil və klassların HTML sənədin elementlərinə tətbiqi.
 • CSS-in dekorativ imkanları. Boşluq və çərçivələrin formatlaşdırılması.
 • Mürəkkəb klass və elementlərin istifadə edilməsi
 • CSS-in köməkliyi ilə elementlərin mövqeləndirilməsi.
 • Elementin modelinin idarəsi (display xassəsi)
 • CSS faylın yaradılmasə və istifadəsi. 
 • CSS köməkliyi ilə saytların müasir kodlaşdırılması. CSS-in maksimal imkanlarından istifadə edilərək saytlara yanaşma.
 • CSS köməkliyi ilə web səhifənin maketinin qurulması.

HTML və CSS-in əlavə imkanları
 • Brauzerin imkanlarından istifadə etməklə CSS-in dizayn edilməsi
 • Web səhifədə Audio və Videomaterialların yerləşdirilməsi
 • HTML-in standart olmayan teqləri
 • CSS-in standart olmayan imkanları
 • XML-texnologiyalar və onların istifadə edilməsi

Saytların serverdə yerləşdirilməsi və saytın HTML5 və CSS3 prespektivləri
 • META teqləri vasitəsi ilə meta məlumatların hazırlanması
 • HTML5 yeni strukturu haqqında məlumat
 • Hostinq və domen sualları
 • FTP-yə qoşulma. Saytın test üçün yaradılmış ünvanda yerləşdirilməsi.
 • Saytın “tanıtımı” üsulları


Kursa yazıl