Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Warning: Division by zero in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 147

Warning: Division by zero in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 148

Warning: Division by zero in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 149

Warning: Division by zero in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 150

Warning: Division by zero in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 159

JavaScript. Dərəcə1. Əsaslar.

İnternet-texnologiyalar

JavaScript. Dərəcə1. Əsaslar.

Kursun adı: JavaScript. Dərəcə1. Əsaslar. »Kursa yazıl
Aylar: 0
Həftəlik dərs sayı:
Müəllim: Bakı Elmi Tədris Mərkəzi
Kursun qiyməti: 60 AZN (aylıq - 0 AZN) Kursa yazıl
Fərdi qiymət: 180 AZN (aylıq - 0 AZN)
Minimum tələbə limiti: 3
Maksimum tələbə limiti: 7
Kursa yazıl
1. JavaScript-ə giriş, əsas anlayışlar, sintaksis
 • JavaScript haqqında qısa məlumat
 • Senarilərin HTML-də istifadəsi
 • Sintaksis
 • Operatorlar anlayışı
 • Labaratoriya işi: İlk senari
 • Dəyişən anlayışı
 • Verilənlərin klassifikasiyası, typeof operatoru
 • Bütün tiplər haqqında qısa məlumat
 • Qlobal obyekt
 • Dəyişənlərin null, undefined tipləri
 • String, Number, Boolen baza tipləri
 • Riyazi əməliyyatlar - Math obyekti, parseInt(), parseFloat() funksiyaları (qlobal obyektin metodları)
 • Labaratoriya işləri: String, Number, Math


2. İnstruksiyalar və funksiyalar
 • İnstruksiyalar anlayışı
 • İnstruksiyaların birləşdirilməsi, "," operatoru
 • İnstruksiyaların {} bloku
 • Şərt instruksiyaları (if, if/else, if/else if/else)
 • Dövr instruksiyaları (while, do/while, for, for/in)
 • Keçid instruksiyaları (switch/case/default)
 • continue, break instruksiyaları 
 • İstinaların tapılması və emalı instruksiyaları (try/catch/finally, verilənlərin Error tipi)
 • Labaratoriya işləri
 • Funksiyalar
 • Funksiyaların adları, onların yaradılması və çağırılması
 • Dəyişənlərin görünmə sahəsi
 • Funksiyaların arqumentləri, arguments obyekti, rekursiya
 • return instruksiyası
 • Labaratoriya işləri


3. Massiv və Obyektlər
 • Massivlər, verilənlərin Array tipi
 • Array-ın xassə və metodları
 • JavaScript-də obyektləri, Object tipi
 • Object-in xassə və metodları
 • JavaScript-də hər hansı obyektin xassə və metodları haqqında
 • İstifadəçi obyektləri
 • Klass-konstruktor anlayışı, instanceof operatoru, constructor xassəsi
 • Varislik mexanizmi, prototype
 • İstifadəçi Klass-konstruktorun yaradılması, arqumentlərin ötürülməsi


Kursa yazıl