Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Oracle 12c. SQL-in Əsasları

İnternet-texnologiyalar

Oracle 12c. SQL-in Əsasları

Kursun adı: Oracle 12c. SQL-in Əsasları »Kursa yazıl
Aylar: 0
Həftəlik dərs sayı:
Müəllim:
Kursun qiyməti: 300 AZN (aylıq - INF AZN) Kursa yazıl
Fərdi qiymət: 600 AZN (aylıq - INF AZN)
Minimum tələbə limiti: 2
Maksimum tələbə limiti: 6
Kursa yazıl
Qısa mövzular 
 •  Oracle 12с Verilənlər bazasına giriş
 • SQL dilində SELECT əmrinin köməkliyi ilə məlumatların çıxarılması
 • Məlumatların limitlənməsi və sıralanması
 • SELECT əmrində birsətifli funksiyaların istifadəsi
 • Transformasiya və şərti ifadələr üçün funksiyaların istifadəsi
 • Qrup funksiyalarının istifadəsi ilə məlumatların birləşməsi
 • Bir neçə cədvəldən məlumatların seçilməsi
 • Altsorğuların istifadəsi
 • Çoxluqlarla işləyən operatorların istifadəsi
 • Məlumatların manipulyasiyası
 •  DDL əmrlərinin istifadəsi ilə cədvəlin yaradılması və idarə edilməsi
 • Sxemin digər obyektlərinin istifadəsi
 • İstifadəçinin girişlərinin idarə edilməsi
 • Sxemin obyektlərinin idarə edilməsi
 • Məlumatlar lüğətinin köməkliyi ilə obyektlərin idarə edilməsi
 •  Böyük məlumarlar dəstinin manipulyasiyası
 •  Müxtəlif vaxt zonalarının məlumatlarının müşaiyəti
 • Çətinləşmiş altsorğuların köməkliyi ilə məlumatların seçilməsi


Kursa yazıl