Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Notice: Undefined index: hefte_gunleri in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 143

Notice: Undefined index: aylar in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 147

Warning: Division by zero in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 147

Notice: Undefined index: aylar in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 148

Warning: Division by zero in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 148

Notice: Undefined index: aylar in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 150

Warning: Division by zero in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 150

PHP. Dərəcə1

İnternet-texnologiyalar

PHP. Dərəcə1

Kursun adı: PHP. Dərəcə1 »Kursa yazıl
Aylar: 2
Həftəlik dərs sayı:
Müəllim:
Kursun qiyməti: 400 AZN (aylıq - 0 AZN) Kursa yazıl
Fərdi qiymət: 800 AZN (aylıq - 0 AZN)
Minimum tələbə limiti: 2
Maksimum tələbə limiti: 4
Kursa yazıl
Local Web serverin qurulması. PHP ilə tanışlıq.
 • PHP nə üçündür.
 • Apache
 • PHP-nin yoxlanılması.
 • İlk PHP script

PHP-yə giriş.
 • PHP bloklar və şərhlər
 • Dəyişənlər
 • İşarələr 
 • Verilənlərin tipləri
 • Operatorlar
 • Massivlər
 • İdarəedici konstruksiyalar
 • Konstantlar

PHP – dövrlər
 • İnkrement və dekrement operatorları
 • For dövru (labaratoriya işi: for dövru)
 • While dövru (labaratoriya işi: while dövru)
 • Do...while dövru (labaratoriya işi: vurma cədvəli)
 • Foreach dövru (labaratoriya işi: naviqasiya menyusu)

İstifadəçi funksiyaları
 • Funksiyanın yazılması
 • Funksiyanın çağırılması
 • Funksiyanın arqumentləri
 • Susmaya görə olan arqumentlər
 • Dəyişənlərin görünmə sahəsi
 • Statik dəyişənlər
 • Qiymətin qaytarılması
 • Rekursiv funksiya
 • Labaratoriya işləri

Hazır funksiyalar
 • Hazır funksiyalar haqqında
 • Dəyişənlərlə işləyən funksiyalar
 • Riyazi funksiyalar
 • Sətirlərlə işləyən funksiyalar
 • Massivlərlə işləyən funksiyalar
 • PHP Manual
 • Vaxt və tarixlə işləyən funksiyalar
 • Əvvəlcədən təyin edilmiş kontant və dəyişənlər
 • SSI 
 • Labaratoriya işi: Saytın yığılması 

HTTP protokolu ilə iş – formalar
 • HTTP 1.1 protokolu
 • Sorğu
  • Sorğunun və cavabın başlıqları
  • Serverin statusu
 • Formalarla iş
  • GET və POST metodları
  • Metodların fərqləri
 • Verilənlərin yoxlanılması
 • Labaratoriya işi: 1 səhifəli saytın yığılması
 • Final tapşırıq: Kalkulyator


Kursa yazıl