Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Notice: Undefined index: hefte_gunleri in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 143

Notice: Undefined index: aylar in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 147

Warning: Division by zero in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 147

Notice: Undefined index: aylar in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 148

Warning: Division by zero in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 148

Notice: Undefined index: aylar in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 150

Warning: Division by zero in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 150

PHP. Dərəcə3. PHP 7-də peşəkar proqramlaşdırma

İnternet-texnologiyalar

PHP. Dərəcə3. PHP 7-də peşəkar proqramlaşdırma

Kursun adı: PHP. Dərəcə3. PHP 7-də peşəkar proqramlaşdırma »Kursa yazıl
Aylar: 2
Həftəlik dərs sayı:
Müəllim:
Kursun qiyməti: 700 AZN (aylıq - 0 AZN) Kursa yazıl
Fərdi qiymət: 1400 AZN (aylıq - 0 AZN)
Minimum tələbə limiti: 2
Maksimum tələbə limiti: 4
Kursa yazıl
PHP-də obyekt yönümlü proqramlaşdırma
 • OYP giriş
 • Klaslar
 • Xassə və metodlar
 • Konstruktor və destruktorlar
 • Obyektlərin klonlaşdırılması
 • Metodların yüklənməsi
 • Varislik 
 • Daxilolma metodları
 • İstisnaların işlənməsi sxemi try/catch/throw

PHP və SQLite-ın birgə istifadəsi
 • SQLite-a giriş
 • SQLite-ın imkan və mhədudiyyətləri
 • SQLite məlumatlarının təhlükəsizlik xüsusiyyətləri
 • PHP5-də SQLite ilə əsas işlərin yerinə yetirilməsi – Verilənlər bazası və cədvəlin yaradılması, daxil etmə, yeniləmə, silmə və məlumatların seçilməsi.
 • Laboratoriya işi

PHP və XML. SAX, DOM, SimpleXML, XSLT genişlənmələri
 • XML-ə giriş
 • PHP-in XML texnologiyasından istifadə etmə imkanları
 • SAX
 • DOM (Qonaq kitabını yazarkən DOM istifadə edilməsi)
 • SimpleXML (Qonaq kitabını yazarkən SimpleXML istifadə edilməsi)
 • XSLT, icmal
 • Məlumatların serverdə dəyişdirilməsi
 • PHP və XML Web Services. SOAP.
 • XML Web Services-ə giriş

PHP5-də XML Web Services-lə iş
 • SOAP genişlənməsi
 • SOAP genişlənməsinin istifadə edilməsi
  • Server
  • Klient
  • WSDL
  • İstisnaların işlənməsi

Qrafika ilə iş
 • PHP-də qrafikanın düzəldilməsi sualları
 • GD2 genişlənməsinin istifadə edilməsi
 • Qrafika ilə işləyən əsas funksiyalar

Şəbəkə proqramlaşdırması
 • Şəbəkə funksiyaları
 • Soketlərin köməkliyi ilə xarici ünvanlara birləşmə


Kursa yazıl